Szansa, perspektywa i przyszlo??:

?ycie i praca w Niemczech

pluss Care People jest renomowan? firm? us?ug piel?gniarskich w Niemczech. Nasze centrum kompetencyjne doradza, oferuje kursy j?zykowe, pomaga w uzaniu kwalifikacji w Niemczech i oferuje indywidualne kszta?cenie i dokszta?canie w zakresie piel?gniarstwa. Zapewnij sobie zatrudnienie na czas nieokre?lony w naszym zespole w jednej z naszych 26 lokalizacji. Zatrudnimy:

specjalistów piel?gniarstwa

o wszelkich kwalifikacjach


Wymagania: uko?czona szko?a zawodowa lub studia oraz potwierdzenie odbycia kursu j?zyka niemieckiego zako?czonego egzaminem na poziomie B2.

Oferujemy: organzacj? i pokrycie kosztów czteromiesi?cznego kursu adaptacyjnego z egzaminem wiedzy w zawodzie specjalisty piel?gniarstwa, podczas którego mo?esz zarabia? na utrzymanie pracuj?c w niepe?nym wymiearze czasu pracy w charakterze asystenta specjalisty piel?gniarstwa.

Czeka na Ciebie:

  • Bezpieczne miejesce pracy
  • Atrakcyjne warunki
  • Elastyczny czas pracy
  • Bezp?atne mo?liwo?ci zdobywania kwalifikacji
  • Pomoc w znalezieniu zakwaterowania


Us?ugodawca w zakresie medycyny i piel?gniarstwa www.care-people.com

Prosimy o przesy?anie aplikacji w j?zyku niemieckim lub angielskim. W celu uzyskania szczegó?owych informacji i zlo?enia aplikacji, prosimy o kontakt na:

pluss Personalmanagement GmbH
Fachbereich Care People
Melitta Keller
m.keller(at)pluss.de
Eschenplan 12
30629 Hannover
0049 (0) 151 57141478